Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:01:01
Могат ли с него
да отклонят кораб от курса му?

:01:04
- Като с "Девъншир"?
- Все едно не съм го чул.

:01:08
Отговори на човека.
:01:11
Теоретично, ако се смени
синхронизиращия чип,

:01:14
курсът бавно може да се отклони.
:01:17
Като да сложиш магнит до компас.
:01:19
- Точно така.
- Тогава проверете го, моля.

:01:35
Тези два кръга трябва да съвпадат.
:01:37
Някой е бърникал в прибора.
:01:42
Ако знаем часа и предполагаемата
позиция на "Девъншир",

:01:45
ще установите ли къде е потънал?
:01:48
Разбира се.
:01:52
Ще те помаля за една услуга.
:02:01
Скокът с ниско отваряне
на парашута дава най-много жертви.

:02:06
8 км. свободно падане.
Без кислорода ще се задушите.

:02:10
Звучи като първият ми брак.
:02:13
Отворете парашута
на 60 м. под китайския радар.

:02:17
Скоростта ви ще е над 300 км/ч.
:02:21
Може да си разбиете главата
в кислородните бутилки.

:02:23
Ще го имам предвид.
:02:26
Като влезете във водата,
прережете парашута си.

:02:29
90% от загиналите при скокове
се оплитат в парашута.

:02:34
Висока цена, за да спасиш света.
:02:37
Трябва да докажа, че корабът
е умишлено отклонен от курса.

:02:41
- 1 минута!
- Прибирането уредено ли е?

:02:43
Включи датчика си и екипът
ще те прибере, щом се стъмни.

:02:50
Буда да те благослови!
:02:53
Току-що забелязах нещо.
:02:55
На кораба са мислели, че са тук.
А те са били тук.

:02:59
Но виждаш ли острова?
Там, където той скача между


Преглед.
следващата.