Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:14:01
Ще падна!
:14:05
Стига си се въртяла отзад.
:14:09
Какво правиш?
:14:13
- Съединител!
- Завий надясно.

:14:15
- Не, наляво.
- Кой кара? Не се бъркай.

:14:48
Съединител!
:14:55
Наляво!
:15:00
- Колко коли са отзад?
- Не виждам. Чакай.

:15:10
- Само не си въобразявай.
- Не бих се осмелил.

:15:15
Една... Не, две.
:15:22
Приближи до варелите.
:15:27
Браво!
:15:48
Дръж се!
:15:57
Да минем по-напряко.

Преглед.
следващата.