Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:16:18
- Хеликоптер!
- Спокойно. Ризата те скрива.

:17:06
- Мини отзад.
- Искаш да ме предпазиш?

:17:09
Не, искам да балансираш мотора.
Мини отзад!

:17:20
Готова ли си?
:17:36
Пусни съединителя.

Преглед.
следващата.