Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:19:06
В капан сме.
:19:10
Дума да не става.
:19:57
Би ли ми подал сапуна?
:20:02
Ето там е.
:20:07
Добре се справи с куката.
:20:10
Така е, когато си пораснал
в опасен квартал.

:20:13
И теб те биваше на мотора.
:20:16
Така е,
когато изобщо не си пораснал.

:20:19
Позволи на мен.
:20:22
Само не си въобразявай, г-н Бонд.
:20:24
Нещо ни свързва,
можем да се обединим.

:20:29
- Да работим ръка за ръка?
- Да сме плътно един до друг.

:20:33
Можем заедно да се преборим
с генерал Чанг.

:20:38
Твой ред е.
Благодаря, че ми изми косата.

:20:42
Аз работя сама.

Преглед.
следващата.