Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:25:01
Първо да открием кораба.
:25:05
От всички заливи и пристанища,
контролирани от ген. Чанг,

:25:08
22 са в гъсто населени райони.
:25:11
Остават 14,
където може да го скрие.

:25:13
През деня се вижда.
Невидим е само за радара.

:25:21
Модерно въведение.
:25:23
Скрит е така,
че да може да отплава

:25:26
до "Девъншир" и обратно
за една нощ.

:25:29
- Изглежда ми познат.
- Направихме подобрения.

:25:33
- Я виж ти.
- 4 часа нататък и още 4 - обратно.

:25:39
Да приемем, че се движи
със скорост 30 възела.

:25:44
Винаги съм бил почитател
на китайската технология.

:25:48
Очевидно има 4 места,
където може да скрие кораба.

:25:52
Зад теб отляво.
:25:56
Прегледай тези райони
за нещо подозрително?

:26:06
Аха, новият валтер.
Точно такъв исках от Q.

:26:23
Открих. Погледни.
:26:26
4 изчезнали лодки,
3 загадъчни удавяния. Това е.

:26:32
Заливът Ха Лонг.
:26:50
Той познава острова.
:26:53
Каза, че бил опасен
за лодките след залез слънце.

:26:55
Но за 5 000 американски долара
ще ни закара.


Преглед.
следващата.