Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:31:32
Стампър до командването.
Бонд е мъртъв.

:31:36
Прекрасно. Да махнат всички мини.
Доведи ми момичето.

:31:45
Сигурен ли сте, че я искате тук?
:31:48
Такава ми е работата, г-н Гупта.
Нужна ми е публика.

:31:58
Г-це Лин, сънародниците ви
добре ми сътрудничат.

:32:02
Както очаквах,
бързат да си спасят честта.

:32:05
Властите ни знаят, че сте тук.
Търсят ви.

:32:09
Според радара ни вашите МИГ-ове
ще нападнат британския флот след...

:32:15
Колко минути, Гупта?
:32:17
9 минути до влизане в обхват.
:32:20
А дори да ни търсят,
ние сме на кораб "Стелт".

:32:25
Не могат да ме видят.
Нито пък вас.

:32:27
Нито приятеля ви -
покойния специален агент Бонд,

:32:31
който според мен е вече
на дъното на Южнокитайско море.

:32:36
Ще бъде моя водеща новина.
:32:50
Жалка гледка.
:32:56
Какво става, за Бога?
:32:58
Съобщение от 007. Потвърдено от
китайския ми колега.


Преглед.
следващата.