Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:42:02
Много добре.
Минете на максимална скорост.

:42:05
Продължете стрелбата.
:42:09
Всички да напуснат кораба.
:42:35
Г-н Стампър,
какво предприехте за момичето?

:42:39
Не е зле
да надникнете в машинното!

:42:45
3 минути до изстрелването.
:43:39
Пак закъсняхте, г-н Бонд.
:43:43
Имате тоя лош навик.
Нищо не можете да направите.

:43:55
2 минути до изстрелването.
:43:59
Ракетата е програмирана.
Не може да се спре.


Преглед.
следващата.