Tomorrow Never Dies
Преглед.
за.
за.
следващата.

:45:06
Пуснете ножа, г-н Бонд,
или аз ще пусна приятелката ви.

:45:11
Всичко свърши, Стампър.
Остави я.

:45:14
Не е свършило между теб и мен.
:45:18
Джеймс, опитай с детонаторите!
Ракетата ще ги активира.

:45:22
Никога не спори с жена.
Те са винаги прави.

:45:38
40 секунди до изстрелването.
:45:47
За Карвър!
:45:52
И за Кауфман!
:46:03
Дължа ти неприятна смърт,
г-н Бонд.

:46:47
20 секунди до изстрелването.
:46:54
Ще умрем заедно, г-н Бонд.

Преглед.
следващата.