Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:59
Váleèná loï Devonshire
Jihoèínské moøe

:12:07
Spuste poplach.
:12:12
Nad lodí pøelétly
dva èínské Migy.

:12:17
Domníváme se, že
mìly nepøátelské úmysly.

:12:19
Zaujmìte bojové postavení.
:12:26
Toto je naše poslední varování.
:12:28
Jste v èínských
teritoriálních vodách.

:12:35
Maximální rychlost.
Obrat vlevo 40 stupòù.

:12:40
- Obrat, 1-6-0.
- Jste šílený?

:12:47
Pane, èínský pilot
trvá na tom, že bude støílet,

:12:51
pokud se neotoèíme.
:12:53
Odešlete toto:
:12:55
"Jsme v mezinárodních vodách
:12:58
a budeme se bránit,
pokud budeme napadeni."


náhled.
hledat.