Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:14:01
Pùjdu podat hlášení.
:14:05
Stamper Hamburku.
Fáze jedna probíhá.

:14:10
Budu vás informovat
o novinkách.

:14:20
- Migy se vrací.
- Spustíme show.

:14:37
Zapnìte vodní vrták.
:14:45
- Vypuste ho.
- Vrták vypuštìn.

:14:55
Zelená 3-0. Torpédo!
Torpédo!

:14:57
Protiopatøení 8-1-6!
:14:59
Ostøe doprava, 1-4-1.
:15:01
Žádný sonarový kontakt.
Musely to vypustit ty Migy.

:15:08
- Zasáhne nás.
:15:19
- Cíl 1200.
- uk, uk.

:15:38
Nahoru po schodech.
:15:51
- Otoèit doleva.
- Otáèím o 90 stupòù.


náhled.
hledat.