Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:17
- Vrtulník!
:19:03
- Posaï se dozadu.
- Chceš mì chránit?

:19:07
Ne, potøebuju vyvážit
motorku.

:19:18
Jsi pøipravená? Jedem!
:19:33
Pus se.

náhled.
hledat.