Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:21:04
A mají nás.
:21:08
Nikdy.
:21:55
Podal bys mi mýdlo?
:22:00
Támhle.
:22:04
Byla jsi dobrá s tím hákem.
:22:07
Vyrostla jsem na pøedmìstí.
:22:10
Ty jsi byl dobrý na motorce.
:22:13
Jo, ještì jsem nevyrostl.
:22:17
Tady. Poèkej.
:22:20
Nedìlejte si žádné nadìje, pane Bonde.
:22:23
Právì jsem myslel,
že bychom to mohli dát dohromady.

:22:26
Chodit spolu, ruku v ruce?
:22:29
Pøitisknuti k sobì.
:22:32
Mohli bychom jít
po generálovi Changovi spoleènì.

:22:36
Dík za umytí vlasù.
:22:40
Pracuji sama.

náhled.
hledat.