Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:42:32
Za mnou!
:43:19
T mínus 4 minuty a odpoèítáváme.
:43:25
OK.

náhled.
hledat.