Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:15:01
Vi ste u kineskim
teritorijalnim vodama.

:15:08
Oficiru, punom brzinom.
40 stupnjeva lijevo.

:15:12
Razumijem.
Pravac 1-6-0, nivo 20.

:15:17
Da li su ludi?
:15:22
Kinezi tvrde da smo
samo 11 milja od njihove obale...

:15:27
i da æe pucati ako ne
pristanemo u kinesku luku.

:15:31
Pošalji ovo:
"Mi smo u meðunarodnim vodama...

:15:34
i branit æemo se ako
budemo napadnuti."

:15:37
Pošalji kopiju
Generalštabu, hitno.

:15:41
Jesmo li apsolutno sigurni
koja je naša pozicija?

:15:46
Da, gospodine.
Toèna satelitska pozicija.

:15:51
Carver Media Center, Hamburg
:16:26
Kapetane,
spremni smo za lansiranje.

:16:30
Zaustavite motore.
Održite potpunu tišinu.

:16:35
Nevidljivi brod je možda nevidljiv
za radar, ali Morska Testera nije.

:16:44
Lansirat æemo je kad MIG-ovi
ponovo prelete...

:16:47
a Britanci æe misliti
da je to kineski torpedo.

:16:51
Moram se javiti.
:16:58
Stamper zove Hamburg.
Faza jedan napreduje.


prev.
next.