Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:25:04
Milijardu ljudi širom planete
æe gledati, slušati...

:25:10
i èitati o tome
iz Carver-ovog Media Centra.

:25:18
Nema vijesti
kao što su loše vijesti.

:25:32
Zadovoljna sam vašim napretkom,
Mr. Bond.

:25:39
Uvijek sam uživao prouèavajuæi
nove jezike, profesorice.

:25:46
Reklo bi se da
imate prirodne sposobnosti.

:25:52
Ali praksa èini savršenstvo.
:26:07
Kako biste rekli
"Nisam tu" na danskom?

:26:11
Samo ga ignoriraj.
:26:12
To su rijeèi koje oni jednostavno
nemaju u rjeèniku.

:26:21
Bond ovdje.
- Idi na sigurnu liniju, 007.

:26:24
Idem na šifrirano,
kanal 4.

:26:28
To je smiješno. Brod je bio
u meðunarodnim vodama.

:26:32
Ne možemo biti sigurni.
- James? Gdje si?

:26:37
Oh, Manipeni.
:26:41
Upravo sam gore u Oksfordu,
usavršavam malo danski.

:26:46
Malo? Bojim se da æeš morati
poljubiti svoju lekciju, James.

:26:51
Imamo situaciju
u ministarstvu obrane.

:26:54
Šaljemo flotu u Kinu.
:26:58
Bit æu tamo za jedan sat.
- Neka bude 30 minuta.


prev.
next.