Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:52:02
Zovem ga:
Guptin zakon Kreativnih Anomalija.

:52:06
Ako zvuèi previše dobro da bi bilo
istinito, to i je.

:52:10
Misliš da moja žena zna?
:52:17
Ima dosta smeæa, ali
ako smanjim okolni šum...

:52:22
Reci mi, James, da li još spavaš
s pištoljem ispod jastuka?

:52:28
Pusti ponovo.
:52:31
Reci mi, James, da li još spavaš
s pištoljem ispod jastuka?

:52:38
Mislim da mojoj ženi trebamo
ugovoriti posjet lijeèniku.

:53:04
Moram iæi.
- Ne, nemoj.

:53:06
Mogu te izvuæi iz zemlje za 4 sata.
- Nemam izbora.

:53:11
Nitko me ne može zaštititi
od njega, èak ni ti.

:53:15
Imaš izbor.
- Samo ako ga pustiš da ode.

:53:20
Ne mogu to uèiniti.
:53:25
Ima tajni laboratorij
na zadnjem katu.

:53:29
Na krovu postoje
ljestve za opasnost.

:53:32
Ne moraš to raditi.
- To je najlakši naèin ulaska.

:53:36
Ne raspravljaj
se sa mnom, James.

:53:40
Znaš taj tvoj posao...
:53:48
je ubojstvo za odnose.

prev.
next.