Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:50:53
Stamper zove most.
Bond je mrtav.

1:50:57
Izvrsno.
1:50:59
Poèisti sve mine
i dovedi mi djevojku gore.

1:51:09
Jesi li siguran
da je želiš gore?

1:51:12
To je moja stvar, Mr. Gupta.
Ja volim publiku.

1:51:23
Ah, gðice Lin.
1:51:26
Tvoj sunarodnjak je bio
vrlo kooperativan,

1:51:30
tako predvidljivo željan
da saèuva obraz.

1:51:32
Moja vlada zna da ste ovdje.
Oni vas traže.

1:51:37
Ne i prema našem radaru
1:51:40
gdje izgleda da æe vaši MIG-ovi
napasti britansku flotu za...

1:51:45
Gupta, za koliko minuta?
1:51:47
9 minuta do ulaska u domet.
- A èak i ako me traže...

1:51:52
mi smo na nevidljivom brodu.
1:51:56
Ne mogu vidjeti mene,
ni tebe...


prev.
next.