Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:57:08
Probio je trup.
Sad æe nas vidjeti na radaru.

1:57:11
Gospodine, imamo mali,
povremeni odraz na radaru.

1:57:16
Ucrtajte pravac 1-1-2.
1:57:19
Signal je vrlo slab, ali sam siguran
da nije bio tu malo prije.

1:57:24
Jeman, javite svim brodovima da
ne pucaju na Kineze.

1:57:29
Pošalji poruku kineskoj floti:
"Primijetili smo nepoznat brod..."

1:57:34
Gasi vatru!
1:57:38
Idi dolje
i zaštiti projektil.

1:57:40
Oh, Mr. Stamper,
hoæete li molim vas ubiti te bitange?

1:57:59
Dobro napravljeno.
1:58:04
Ubrzavaju.
1:58:07
Moramo zaustaviti brod.
- Možeš li srediti strojarnicu?

1:58:11
Naravno.
- Dobro. Uradi to i napusti brod.

1:58:15
Ja æu zaustaviti projektil.
1:58:26
Poruka od
komandanta kineske flote.

1:58:30
"Kraljevskom Mornarièkom
Puku: Mi isto imamo

1:58:34
nepoznat brod
na radaru. Neæemo pucati

1:58:38
osim ako ne krene ka
Kini. Do tada, on je vaš."

1:58:43
Sada, kapetane, što god
da je ta stvar, potopite je.

1:58:47
Razumijem, gospodine. Da li je taj signal
previše slab da se nanišani?

1:58:51
- Da, gospodine. - Dobro.
Uradit æemo to na starinski naèin.


prev.
next.