Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:28:01
Are toate rafinamentele obiºnuite:
:28:03
mitraliere, rachete
ºi un sistem de localizare prin satelit.

:28:07
Bun venit.
:28:09
Vã rog sã vã legaþi centura de siguranþã
ºi sã urmaþi toate instrucþiunile.

:28:12
Credeam cã vei acorda
mai multã atenþie unei "doamne".

:28:16
Cred cã ne-am mai întâlnit.
:28:19
Nu mã intereseazã
escapadele tale dezgustãtoare.

:28:23
Noul tãu telefon.
:28:25
Vorbeºti aici, asculþi aici.
:28:28
Deci aici greºeam.
:28:30
Priveºte.
:28:32
Are inclus deasemenea un scaner
pentru amprente digitale

:28:35
ºi un sistem de securitate de 20 000 de volþi.
:28:38
Iar de asta sunt foarte mândru:
:28:42
telecomanda maºinii tale.
:28:44
Tastezi de douã ori 1,2.
:28:49
Miºti degetul foarte încet
:28:52
aici
:28:54
ºi astfel conduci maºina.
:29:02
E dificil la început dar cu ceva exerciþiu...
:29:06
Hai sã vedem
cum reacþioneazã la "atingerea" mea.

:29:33
Cred cã ne înþelegem bine.
:29:35
Când o sã te maturizezi oare, 007?
:29:54
Motorul funcþioneazã.
Vã rog închideþi uºa.

:29:55
Motorul funcþioneazã.
Vã rog închideþi uºa.

:29:58
N-o lãsa sã facã ce vrea cu tine.

prev.
next.