Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:51:38
Se tipãreºte orice în zilele noastre.
:52:44
Da?
:52:46
Bunã dimineaþa, dle Bond.
Elliot Carver la telefon.

:52:50
Cred cã ai douã lucruri care îmi aparþin.
:52:54
La ce vã referiþi?
:52:56
La cutia roºie, dle Bond.
:52:58
ªi la soþia mea din camera dvs de hotel.

prev.
next.