Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:31:09
De obicei e doar rutina zilnicã
1:31:12
dar din când în când,
1:31:14
ajungi sã lucrezi cu un agent decadent
1:31:18
al unei puteri occidentale corupte.
1:31:21
ªi se mai spune
cã nu se distreazã ºi comuniºtii.

1:31:24
Îmi pare rãu cã trebuie te dezamãgesc,
1:31:26
dar eu nu am
nici mãcar cãrticica roºie a lui Mao.

1:31:31
Dacã mi se întâmplã ceva,
1:31:34
sã ºtii cã detonatoarele sunt aici.
1:31:40
Vom termina treaba asta împreunã.
1:31:42
ªi dacã mã pot exprima aºa,
1:31:45
ai gãsit cel mai potrivit
agent decadent cu care sã te întovãrãºeºti.

1:32:09
Vezi vaporul invizibil?
1:32:11
Nu.
1:32:13
E târziu iar acesta e ultimul golf.
1:32:24
L-am gãsit.
1:32:54
Programeazã-le sã explodeze în 10 minute.
1:32:58
Ca sã avem timp
sã plecãm inainte sã sarã în aer.


prev.
next.