Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:33:01
Dacã nu se scufundã,
flota noastrã se va ocupa de restul.

1:33:05
Asta dacã au primit mesajul nostru.
1:33:07
Tu urcã ºi treci dincolo.
1:33:25
Ne aflãm între flote.
1:33:25
Ne aflãm între flote.
1:33:27
Trageþi câte o rachetã în fiecare vas amiral.
1:33:31
Chinezii vor crede cã britanicii îi provoacã.
1:33:36
Iar britanicii vor crede
cã chinezii vor rãzboi.

1:33:40
În acest timp, media vor relata
cu calm ºi obiectivitate evenimentul.

1:33:44
Sã se dezlãnþuie iadul!
1:33:54
Vasul Bedford. Flota Britanicã.
1:33:55
Vasul Bedford. Flota Britanicã.
1:33:58
-O rachetã se îndreaptã spre noi.
-Anunþã Amiralitatea.

1:33:58
-O rachetã se îndreaptã spre noi.
-Anunþã Amiralitatea.

1:34:01
"Navã în marº atacatã cu rachete."
1:34:05
Se apropie MIG-uri
ce au decolat de la o bazã terestrã.

1:34:08
Vor apãrea pe ecran în 2 minute.
1:34:11
În cât timp vor fi MIG-urile
în raza de acþiune a armelor noastre?

1:34:15
12 minute.
1:34:17
Pentru ce naiba te plãtesc?
Sã dormi?

1:34:24
Dacã ea e acolo ºi Bond e tot acolo.
Stamper, gãseºte-i.

1:34:34
Wai Lin, camera de supraveghere.
1:34:45
Dacã clipeºte, omoar-o.
1:34:48
Tu vii cu mine.

prev.
next.