Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:46:38
Bravo. Ofiþer de cart, cu toatã viteza înainte.
1:46:40
Continuaþi tirul!
1:46:44
Echipajul sã abandoneze nava.
Abandonaþi nava.

1:46:48
Abandonaþi nava.
1:47:10
Dle Stamper, ce ai de gând cu fata?
1:47:16
Ce-ar fi sã o cauþi în camera motoarelor?
1:47:22
Încã 3 minute pânã la lansare.

prev.
next.