Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:13:29
Kapitán,
sme pripravení na spustenie.

:13:31
Vypnú motory.
:13:34
Morská vàtaèka nie je
nevidite¾ná pre radar.

:13:44
Vypustíme ju pri ïalšom
prelete MiGov.

:13:48
Briti budú myslie, že je
to èínske torpédo.

:13:51
Nahlásim to.
:13:55
Stamper Hamburgu.
Prebieha fáza jedna.

:14:00
Budem sa priebežne hlási.
:14:10
- MiGy sa znovu približujú.
- Tak spustíme show.

:14:28
Zapnite vàtaèku.
:14:37
- Vypusti.
- Morská vàtaèka vypustená.

:14:46
Štvorec 3-0. Torpédo!
Torpédo!

:14:49
8-1-6 CCMs!
:14:51
Kormidlo doprava, kurz 1-4-1.
:14:53
Na sonare nie je žiadna ponorka.
Museli ho zhodi MiGy.


prev.
next.