Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:38:01
Ale nad tyraniou a izolovanosou
a správami.

:38:06
Carverova Sie má schobnos
dosiahnu...

:38:10
Pán Stamper!
:38:12
Ale nebojte sa ma,
:38:14
dnes vám ukážem moju
Deklaráciu princípov,

:38:18
s¾ub mužom a ženám tejto planéty
:38:21
ktorým skromne slúžim.
:38:25
S¾ubujem, že budem vysliela
objektívne spravodajstvo.

:38:30
S¾ubujem, že budem slúži pre
dobro tohto sveta.

:38:34
Bojova s nespravedlnosou,
:38:35
potiera neznášanlivos,
zápasi s krutosou...

:38:39
Je najvyšší èas...
:38:43
..na výpadok prúdu.
:38:46
..toto je cie¾ Carverovej...
:38:49
Èo sa stalo?
:38:51
- Nemáme prúd.
- Èo?!

:39:00
Dámy a páni,
prosím zachovajte pokoj.

:39:03
Budeme pokraèova
za pár minút.

:39:07
Vy neviete? Máte výpoveï!
:39:56
A teraz jedna po¾utovaniahodná
správa,

:39:59
známy mediálny magnát Elliot
Carver v dôsledku výpadku prúdu


prev.
next.