Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:42:03
To je všetko? Ís domov?
:42:06
Nechcem, aby si sa do toho plietla.
:42:10
Už je neskoro.
:42:21
Preèo si si ho vzala?
:42:23
Povedal, že ma miluje.
:42:26
To vždy znie dobre.
:42:29
Každý deò som h¾adala v novinách
správu o tvojej smrti.

:42:34
Prepáè.
Sklamal som a.

:42:44
Èo sa stalo, James?
:42:50
Prive¾mi sme sa zblížili?
:42:56
Nato¾ko, že ti to vadilo?
:43:11
Áno.

prev.
next.