Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:47:22
Než sa vrátim budúci týždeò,
:47:25
chcem dvoch strážcov
24 hodín denne.

:47:28
- Nikoho nepustíte dnu.
- Postaráme sa o to.

:47:34
Èo urobíme so satelitom?
:47:38
Odošlite ho na miesto štartu.
:47:43
A buïte opatrní.
Má hodnotu 300 milión $.


prev.
next.