Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:57:01
OK, spýtam sa ho.
:57:05
Je mi to ve¾mi trápne.
Vo vašom aute máte èervenú krabièku.

:57:10
Chcú po mne, aby ste odomkol
to auto.

:57:15
Cítim sa ako idiot.
Neviem, èo poveda.

:57:20
Asi vás budem musie muèi,
ak to neurobíte.

:57:23
Aj z toho máte doktorát?
:57:26
Nie, to mám skôr ako hoby.
Ale som ve¾mi nadaný.

:57:30
Oh, verím vám.
:57:33
- Auto sa otvára mojím mobilným...
- Nie, pán Bond! Ja to urobím.

:57:42
Zvoli 3, Odosla.
:57:56
Poèkajte.
:57:57
Som len profesionál, ktorého najali.
:58:00
Mòa tiež.
:58:32
Dr Kaufman.

prev.
next.