Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:23:32
Mohli by ste mi poda mydlo?
1:23:37
Tam je.
1:23:42
Bola si fakt dobrá.
1:23:45
Vyrástla som v nebezpeènej štvrti.
1:23:48
Skvele riadiš motorku.
1:23:51
No, ja som vôbec nevyrástol.
1:23:55
Tu. S dovolením.
1:23:58
Nevykladaj si to zle, pán Bond.
1:24:01
Mohli by sme to da dohromady?
1:24:05
Pracova spolu?
1:24:07
Trochu lepšie sa pozna.
1:24:11
Môžeme ís po generálovi
Changovi spoloène.

1:24:15
Ïakujem za umytie vlasov.
1:24:19
Pracujem sama.

prev.
next.