Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:29:00
Zostáva 14 na ukrytie lode.
1:29:03
Je nevidite¾ná pre radar,
nie pre ¾udí.

1:29:09
Originálne.
1:29:11
Musí kotvi niekde, kam sa môže
ešte ten istý veèer vráti.

1:29:18
- Tieto poznám.
- Zdokonalili sme ich.

1:29:22
Skutoène?
1:29:24
OK, 4 hodiny tam
a 4 hodiny naspä.

1:29:28
Predpokladajme, že loï môže
vyvinú rýchlos 30 uzlov.

1:29:34
Obdivujem èínsku techniku.
1:29:39
Sú 4 miesta, kde by loï
mohla kotvi.

1:29:43
Na¾avo za tebou.
1:29:48
Preskúmaj tie miesta.
1:29:56
Ah, nový Walther.
1:29:59
Žiadal som Q o jeden.
1:30:14
Mám to. Pozri.
1:30:17
4 zmiznuté loïe,
3 záhadné utopenia.

1:30:23
Long Bay.
1:30:42
Pozná ten ostrov.
1:30:44
Po západe slnka je
pre lode nebezpeèný.

1:30:48
Ale za 5,000$, nás tam zoberie.
1:30:51
Dobre.
1:30:54
Možno berie šeky.

prev.
next.