Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:34:02
"Útoèná skupina
pod raketovou pa¾bou."

1:34:06
Zachytili sme dva sledy
MiGov-21.

1:34:09
Uvidíme ich za 2 minúty.
1:34:12
Ko¾ko predtým budú na dostrel?
1:34:16
12 minút.
1:34:18
Za èo vás sakra platím?
1:34:25
Ak je tu ona, tak je tu aj Bond.
Stamper, nájdite ich!

1:34:35
Wai Lin, Wai Lin, kamera!
1:34:46
Ak len mrkne, zabite ju.
1:34:49
Ty, poï so mnou.
1:35:37
Stamper mostíku.
Bond je màtvy.

1:35:41
Výborne.
1:35:42
Doneste mi to dievèa.
1:35:50
Ste si istí,
že ju chcete hore?

1:35:53
Patrí to k mojej práci, pán Gupta.
Mám rád publikum.


prev.
next.