Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:15:00
Kurs 1-1-4.
:15:01
Oficiru,
skreni naglo desno, 1-4-1.

:15:03
Nema sonarnog kontakta.
Sigurno su ga MiG-ovi ispustili.

:15:10
Drzi pravac.
Udarice, ser.

:15:21
- Cilj: 1200.
- Kuc-kuc.

:15:40
Idemo gore.
:15:53
- Okreni levo.
:16:07
Sada se cude zašto
torpedo nije eksplodirao.

:16:10
Kapetane.
Izveštaj o šteti.

:16:17
Rezervno napajanje, odmah!
:16:21
Prebaci na rezervno napajanje.
:16:22
3 generatora su otišla.
Poplava na 4-toj palubi.

:16:26
Ser, sada smo dole
14 stepeni od krme.

:16:29
Pošalji poruku: "Pogodili su
nas Kineski MiG-ovi. Tonemo."

:16:33
Javi našu poziciju.
Dobro. Napustite brod.

:16:37
Napustite brod!
Napustite brod!

:16:44
Svi na palubu! Hajde!
:16:56
Jedan projektil na MiG-ove.

prev.
next.