Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:02
Günün 24 saati yayýnda olmanýzý istiyorum!
:20:05
Zaman bizim zamanýmýz...
:20:08
Ve bu gezegendeki 1 milyar insan
bu olayý seyredecek, duyacak ve okuyacak...

:20:15
... bizden, "Carver Media Group"tan.
:20:19
Etkili haber yoktur... kötü haber kadar.
:20:32
Ýlerleyiþinizden çok memnunum,
Bay Bond.

:20:37
Yeni bir "dil" çalýþmayý hep sevmiþimdir, Professor.
:20:44
Doðal bir yeteneðiniz olduðu söylenebilir.
:20:48
Ama alýþtýrma geliþtirir.
:21:00
Danimarkacada "burada deðilim" nasýl söylenir?
:21:03
- Gözardý et.
- Ýþte bu kelimeler...

:21:06
onlarýn sözlüðünde yeralmaz.
:21:12
- Ben Bond.
- Güvenli bir hatta geç, 007.

:21:15
Karýþtýrýcýya geçiyorum, kanal... 4.
:21:19
- O gemi uluslararsý sulardaydý.
- Kesin emin olamayýz.

:21:23
James, nerelerdesin?
:21:26
Oh, Moneypenny.
Oxford'dayým,...

:21:31
- ...Dilimi biraz Danimarkacayla geliþtiriyorum.
- Biraz mý?

:21:35
Korkarým ki, dersine elveda demen gerekiyor.
MOD seviyesi bir olay var burada.

:21:39
Donanmayý Çin'e gönderiyoruz.
:21:43
- Orada olurum... 1 saat içinde.
- Þunu 30 dakikada hallet.

:21:49
Güle güle, hayatým.
:21:52
Her zaman kurnaz dil oyunlarý yapýyorsun, James.
:21:58
- Sakýn sorma.
- Sakýn söyleme.


Önceki.
sonraki.