Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:00
Peþlerinden gidin!
1:13:01
Hazýr mýsýn? Gidelim!
1:13:27
Bi dahaki sefere asansörü kullanacaðým.
1:13:33
Çek!
1:13:55
- Bir araba al!
- Hayýr, hayýr! Bir motor.

1:13:58
Motor daha hýzlýdýr.
1:14:00
Anahtarlar. Birileri muhakkak unutur.
1:14:02
Ne yapýyorsun? Sürüyorum.
Çekil! Arkaya geç.

1:14:10
Kayýyorum.
1:14:14
Kýpýrdanmayý kes.
1:14:18
- Sen ne ya...
- Ver þunu bana.

1:14:22
- Vites!
- Saða dön.

1:14:24
- Hayýr, sola.
- Kim sürüyor?

1:14:57
Vites!

Önceki.
sonraki.