Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:41:29
Fýrlatmaya 4 dakika ve devam ediyor
1:41:35
OK.
1:42:15
Ýyi iþti, PWO.
Gözetleme subayý, hýzý maxümuma çýkarýn.

1:42:19
Ateþe devam.
1:42:22
Tüm mürettebat, gemiyi boþaltýn.
1:42:33
Gemiyi boþaltýn.
1:42:49
Bay Stamper,
kýz ile ilgili ne yapýyorsunuz?

1:42:52
Belki de makine dairesine bakmak istersiniz!
1:42:58
Fýrlatmaya 3 dakika ve devam ediyor.

Önceki.
sonraki.