Enemy of the State
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:49:03
- To je mùj mixer.
- No a?

:49:07
- Ètvrtá a Washingtonská.
:49:15
- Tak kde je?
- V restauraci.

:49:17
- 11169 Ètvrtá ulice.
Zùstaòte u vchodu.

:49:35
- Co je tohle.
Pøeèti mi tu poznávací znaèku.

:49:38
T-S-1-8-7-8-5.
:49:41
- Jdìte tam s Prattem a pøineste ji.
- Nesouhlasím.

:49:47
- Oh, nesouhlasíte?
- Jestli tam pùjdu a pøinesu kazetu...

:49:51
jsem mrtvej muž.
:49:53
Pùjdeme tam spolu, vy a já.
Vy si tu kazetu zkontrolujete.

:49:56
Až pustí Brilla, odvezete si jí.
A všichni si užijeme Vánoc.

:50:01
- Jakou mám záruku,
že jste nepoøídil kopie?

:50:05
- K èemu by mi byli? Ta kazeta mi
znièila mùj život.

:50:08
Nejradši bych ji vidìl nìkde na dnì oceánu.
:50:12
Já chci jít domù.
:50:20
- Dejte mi zbraò.
- Dobøe, pane.

:50:25
- Dobøe, pùjdeme spolu.
:50:29
Pratt s Binghamem.
:50:33
Fiedlere, dejte na Binghama
jednu malou kameru.

:50:43
- Víš co? Je to vládní vozidlo.
- Sakra!

:50:46
- Jdu tam rovnou. Kdyby nìco,
velí Hichs.

:50:54
- Nemáte tu nìjaký jídlo?
- Jo, za tebou.


náhled.
hledat.