Enemy of the State
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:00:32
תורגם ע"י נדב שכטר
internetmouse@walla.co.il

:00:38
פארק אקויני,מרילנד
6:45 בבוקר

:00:45
קדימה.
:00:49
קדימה, כלבלב
עכשיו, תסתכל על הכדור. בסדר

:00:51
קדימה, לך תביא את הכדור
:00:53
אין שום בעיה עם זה.
:00:56
אוי, לעזאזל
:00:59
מה לעזאזל אתה עושה כאן?
זה לא המשרד

:01:03
זה הזמן הפרטי שלי
חמש דקות

:01:07
לא - אמרתי לא יום שלישי
ואמרתי לא בשבוע שעבר

:01:09
ואני הולך להמשיך להגיד לא
עד שתשמע אותי

:01:11
חמש דקות.
אדוני היושב ראש

:01:14
זה כל מה שאני מבקש
חמש דקות

:01:17
רוצה קצת קפה?
לא אני לא רוצה קפה

:01:19
אני רוצה לשחק עם הכלב שלי
:01:22
תראה, אני לא מבקש ממך
להצביע עבור זה

:01:25
אני יודע שאתה לא יכול
פשוט תשחרר את אנשיך

:01:27
תן להם ללכת בדרך שהם רוצים
:01:30
טלקומיוניקציה
פעולות לביטחון ופרטיות

:01:34
לי זה נשמע כמו חדירה לפרטיות
:01:37
"קראת את הניו יורק פוסט?
"החוק הזה הוא לא הצעד הראשון לעבר חברת מעקב

:01:41
"הוא חברת המעקב"
:01:44
או, היסטריה ליברלית
תקשיב, אני לא הולך לשבת בקונגרס

:01:46
ולהעביר חוק
שנותן לממשלה

:01:49
לכוון מצלמה ומיקרופון
לכל דבר שהם רוצים

:01:53
פיל, תראה
לא אכפת לי מי דופק את מי

:01:57
איזה קצינים בקבינט
מעשנים סמים

:01:59
אבל זוהי האומה העשירה והחזקה ביותר בעולם
ולכן גם האומה הכי שנואה


תצוגה.
הבא.