Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:42:04
Ja miksam.
:42:06
Stvarno si èudan.
:42:08
Osim toga, ostaviIi su mi
samo 3 godine staro odijeIo.

:42:12
Stajanje mu nije pomogIo.
:42:16
ODVJETNIK ROBERT DEAN
POD ISTRAGOM FBI-a

:42:19
Tužit æu te konzervativce
do zadnjeg novèiæa.

:42:23
Nisu ni tražiIi iskaz!
Ne mogu se zaštititi.

:42:28
G. Dean? RacheI Banks
na Iiniji 1.

:42:32
SiIverberg i BIake su tu.
:42:34
Jerry, imam drugi poziv.
:42:38
Što je novo?
:42:40
RekIi su mi da danas
ne doIazim na posao.

:42:42
Zašto? -Ne znam.
Novinari zovu...

:42:46
Pitaju o našoj vezi,
koIiko veæ radim za mafiju.

:42:50
Za mafiju, Bobby.
:42:51
Isuse!
:42:53
NamuèiIa sam se
za taj posao. -Znam.

:42:56
SiIverberg i BIake èekaju.
:42:59
Èuo sam i prvi put.
:43:01
Imaš i svojih probIema.
:43:03
Ne, RacheI, u redu je.
:43:13
Upravo sam razgovarao
s povjerIjivim izvorom.

:43:16
Sazvana je veIika porota
da preispita vaš rad

:43:19
sa sindikatima još od
štrajka eIektrièara.

:43:21
Zašto?
:43:23
Tvrde da ste osnovaIi
fiktivnu firmu za VoIIottija.

:43:27
I da je, uz pomoæ vaših
veza, obiteIj Peitso

:43:31
uspjeIa vršiti utjecaj
i pribaviti Iažne svjedoke.

:43:36
Pa, to je istina.
-Priznajete?

:43:38
Naravno. Sve osim osnivanja
fiktivne firme, poznavanja

:43:43
biIo kojeg VoIIottija,
i biIo kakve veze

:43:46
s obiteIji Peitso.
Ovo je apsurdno.

:43:50
To je Pintero.
Hoæe se osvetiti.

:43:54
Dajte mi tjedan dana.
:43:55
Tjedan dana i èetvoricu
parnièara, i moIit æe...

:43:59
Recite nam o RacheI Banks!

prev.
next.