Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:44:04
Što? HodaIi smo za studija.
Katkad se vidimo.

:44:09
Katkad suraðujemo.
To je sve.

:44:13
BiIi ste u vezi
prije 4 godine?

:44:18
Drkate Ii kad u kupaonici?
:44:21
Imate Ii
homoseksuaInih misIi?

:44:23
To se... -Mene ne tièe!
Imate potpuno pravo!

:44:28
VoIim svoju ženu i sina!
:44:30
Bezuvjetno, nedvosmisIeno!
A to se vas ne tièe!

:44:35
TrebaIi biste otiæi na
odmor dok ovo sredimo.

:44:39
Otpuštate me?
:44:41
MisIim da ste
se sami otpustiIi.

:44:53
CarIa!
:44:58
Gdje je, Jen?
:45:02
Ne žeIi s tobom razgovarati.
:45:03
Zašto? -Èita novine.
:45:10
BudaIa!
:45:15
Ovako moram saznati?
:45:17
I ja ovako saznajem.
Ništa nije istina.

:45:21
Nisi bio tamo s njom?
:45:23
Ruèamo zajedno
jednom na mjesec.

:45:25
Ona je veza s
istražiteIjem, BriIIom.

:45:28
SIika je s kamere
osiguranja u restoranu.

:45:31
Rekao si da nije aktuaIna.
:45:33
I nije! Samo posIovno.
Znao sam, da ti kažem...

:45:37
Bobby, varao si me s njom!
:45:39
CijeIu smo godinu išIi
braènom savjetniku!

:45:42
A sada Iažeš o susretima
s njom? Gadiš mi se.

:45:49
Novine me bIate za
pranje novca,

:45:53
veze s mafijom,
izgubio sam posao.

:45:55
MoIim te
:45:57
da mi vjeruješ u vezi
s RacheI Banks.


prev.
next.