Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

:57:08
Uði u jebeno dizaIo!
:57:24
Kreæe se okomito.
:57:28
U dizaIu je.
:57:31
IzgubiIi smo ga.
-Vidi Ii ga tko?

:57:33
Trebamo boIji signaI.
:57:35
Jesi Ii stigao? -Ne.
:57:48
Što se dogaða?
:57:55
StaIi su.
:58:02
Drži!
:58:08
Što tebe muèi?
:58:30
Imam smetnje
visoke frekvencije.

:58:32
IzgubiIi smo Iokatore 1,
2 i 6. SignaIi su mrtvi.

:58:50
Diži se!
:58:55
Lokatori 3, 4 i 5
idu prema gore.

:58:58
Netko mu pomaže.
:58:59
Dogovor je da se ne vidimo!
Prekršio si praviIa!


prev.
next.