Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:19:00
Sranje!
1:19:11
ISKRENO TVOJ,
ROBERT DEAN.

1:19:31
Otvori vrata. Otvori vrata!
1:19:41
Rekao sam da me se kIoniš.
1:19:43
Ne sada. Samo vozi!
1:19:52
Što se dogodiIo?
1:19:54
RacheI je mrtva.
1:20:01
Rekao sam ti da je ostaviš
na miru. Rekao sam ti!

1:20:09
IzIazi!
1:20:12
Našao sam ono što traže.
-IzIazi van!

1:20:56
Daj mi igraèku!

prev.
next.