Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:21:07
Zašto su je ubiIi?
1:21:09
Da izgIeda kao da sam ja.
PodmetnuIi su moje stvari.

1:21:13
Lakše te je naæi ako
si osumnjièen za ubojstvo.

1:21:18
Osim toga, veæ si osramoæen,
u sIuèaju da progovoriš.

1:21:22
NSS ti je smjestiIa.
To nema veze s RacheI.

1:21:27
Baš nikakve veze.
1:21:35
Što imamo?
-Ništa.

1:21:38
PogIedaj što smo snimiIi.
1:21:40
Trg, kuæu, sateIitsku
snimku hoteIskog krova.

1:21:45
Evo!
1:21:47
To su podaci koje smo
prikupiIi tijekom operacije.

1:21:50
Možemo Ii vidjeti tipa
koji mu je pomogao?

1:21:55
Možete Ii ga identificirati?
1:21:58
Nije pogIedao gore.
-Pametan je.

1:22:01
Zašto mora gIedati gore?
1:22:03
SateIit je iznad ZemIje.
Vidi samo ravno doIje.

1:22:07
To ogranièava.
1:22:09
Ti napravi novi.
-Možda i hoæu, idiote.

1:22:14
Ne mièi se.
Moram nešto pojesti.

1:22:37
Ja sam.
-Bog, gIupane. Zašto zoveš?

1:22:40
Šuti i sIušaj!
1:22:41
Odi do CarIe. Ne zovi je.
1:22:44
RacheI Banks je ubijena.
Novine æe pisati da sam ja.

1:22:48
Reci joj da nisam kriv.
1:22:50
Odvedi je nekamo.
Reci im da ih voIim.

1:22:54
Poziv doIazi iz uI. MacLean
840, u BaItimoru.


prev.
next.