Enemy of the State
prev.
play.
mark.
next.

1:32:07
Spustite oružje!
1:32:17
MisIiš da sam htio da
mi stavi disketu u vreæicu?!

1:32:21
Koga briga što si htio?
1:32:24
Zbog tebe je RacheI mrtva,
a NSS mi je za vratom.

1:32:30
Tebi za vratom? Tebi?
1:32:32
Nisi ti meta, BriII! Ja sam!
1:32:47
Ispred nas je.
1:32:52
Hajde! Požuri!
1:32:56
Nema kamo.
1:33:09
NaIaze se izmeðu vIakova.
1:33:13
Mièi se od mene!
1:33:17
ProkIetstvo!
1:33:19
Okreæemo se.
1:33:20
Uništio si mi život!
1:33:22
Koji život? Živiš u ''tegIi''
i nemaš dodira sa svijetom.

1:33:27
I nisi mario za RacheI!
Samo paket pod sjedaIom 32.

1:33:33
NavaIi! -Što je tebi?
1:33:35
Hajde! NavaIi!
1:33:38
Imaš samo mene!
A ja imam samo tebe!

1:33:49
Idu na zapad,
prema autocesti.


prev.
next.