Enemy of the State
föregående.
visa.
bokmärken.
nästa.

1:07:02
Lat. 39 grader, 27 minuter.
Long. 74 grader, 42 minuter.

1:07:10
Sätt fart!
1:07:23
Polisen här, vi jagar en brottsling.
Kan vi få videoassistans?

1:07:30
Tunnelkontrollen här.
Den misstänkte är i tunnel sex.

1:07:38
Han är rakt framför oss.
1:07:40
Han är i i tunnel sex.
Han har ingenstans att ta vägen.

1:07:48
Han sprang över på fel sida.
1:07:59
Han kom undan. - Fan. Stanna!
1:08:05
-Han är i trappa nummer fem.
-Vart leder den?

1:08:09
Till en ventilationstunnel.
1:08:12
-Närmaste fordonsinfart?
-Serviceinfarten i södra änden.

1:08:16
Han är i ventilationstunneln.
Ta serviceinfarten.

1:08:22
Han är i en ventilationstunnel!
Det finns en infart i södra änden.


föregående.
nästa.