Fallen
prev.
play.
mark.
next.

1:36:01
U pidžami si.
1:36:03
Nisam oèekivala društvo,
drago mi je što ste tu.

1:36:09
Sedi uz kamin i ugrej se.
1:36:14
Azazel mu je pisao po grudima.
1:36:15
Ne uradim li nešto...
1:36:19
Doneæu ti kafu.
1:36:21
Hvala.
1:36:51
{y:bi}APOKALIPSA 18/2
1:36:57
Pade, pade veliki Babilon
i postade boravištem demona,

1:37:23
Mislim da sam shvatio, ali daj...
1:37:25
da to ponovimo.
1:37:28
Nakon što domaæin umre...
1:37:31
demon živi jedan dah
ili 500 lakata, zar ne?

1:37:35
Isto tako...
1:37:36
meni je Azazel rekao da mu kao
duhu niko ne može odoleti.

1:37:40
Ne uðe li u nekoga dodirom,
još može duhom.

1:37:43
Jer kad je u duhovnom obliku...
1:37:48
bori se za život,
biæe mnogo moæniji.

1:37:55
Reci šta æeš uraditi.
1:37:58
Šta god blio...
1:37:59
moram znati da ste ti i Sem na sigurnom.

prev.
next.