New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:58:04
Ovo djeluje
vrlo privlaèno.

:58:09
Lijepo i paperjasto.
:58:20
Ma dolazi ovamo!
:58:29
Ovo je naša noæ
zavijanja.

:58:54
Ma fantastièno.
:58:59
Sretan roðendan!
:59:11
Hoæemo li se vjenèati?
:59:13
Želim se udati za tebe.
:59:50
O, Sandii...
:59:55
Gdje si sad?

prev.
next.