New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

1:05:10
RAÈUN NEPO ZNAT
1:05:18
Što je?
- Novac je nestao.

1:05:21
Porièu da imamo raèun.
1:05:26
Napast æe nas. Idemo.
1:05:36
Tvoja nas je prijateljica
prodala Maasu.

1:05:39
Briga njih za Hirošija.
Zamijenili su ih

1:05:43
za priliku da posmièu
Hosakinu ekipu.

1:05:46
Sandii...
- Vraæamo se u Beè.

1:05:50
Trebao sam to predvidjeti.
1:05:54
Razdvojit æemo se,
kupiti što treba.

1:05:58
Nabavi stvari da ostaviš
dojam turista.

1:06:01
Naprtnjaèu, sunèane naoèale,
kapu...

1:06:03
Odlazimo odavde.
Pješice.

1:06:41
Hajde...
1:06:45
Idemo!

prev.
next.