New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:18:03
pogoditi metu.
:18:05
Petlja je vrlina.
:18:08
Šta ako mi ne poveruje?
:18:13
Budeš li verovala ti,
i on æe.

:18:16
Moraš u mislima da se
zaljubiš u njega.

:18:18
Moraš da ga nateraš
da se zaljubi u tebe.

:18:28
Hajde da se pretvaramo...
:18:35
To je predstava.
:18:39
Ja sam Hiroši.
:18:41
Kako ono ide
japanski naglasak?

:18:48
Ovo je ludilo!
:18:51
Ne mogu sve da ostavim
i budem s tobom!

:18:55
"Sve"? Tebi je ovo "sve"?
:18:58
Ovu izolaciju,
laktanje,

:19:02
loše vreme?
Moraš da budeš sa mnom!

:19:05
Moramo jebenom Maasu
da damo lekciju!

:19:08
Ovi te ljudi ne razumiju,
ja te razumem.

:19:11
Ubiæe te, znaš?
:19:15
Pusti da se ja
brinem o tebi.

:19:19
Daæu ti moæ...
:19:21
Pružiæu ti strast.
:19:24
Veliku lovu...
:19:31
Upaliæe.
:19:34
Hajde...
:19:46
Potrošili smo godinu dana
i gomilu love,

:19:49
znamo koliko puta
nedeljno kenja,

:19:52
a nismo ništa bliže nego
kad smo poèeli.

:19:55
To je bilo tada! - Taèno,
godina je jako dugo!

:19:59
Bilo je dosta,
pa sam završio s tim.


prev.
next.