New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:28:02
Piano, piano...
:28:07
Ja sam devojka iz Italije
koja to nikad nije radila.

:28:12
I ne znam kako se to radi...
- Ja æu ti pokazati.

:28:16
Hoæete?
:28:18
Piano, piano?
:28:25
Hiroši, Hiroši...
:28:30
Šta ako se u tebe
zaljubim, Hiroši?

:28:35
Kao dete?
:28:37
Gde si živela?
:28:40
Sa sestrom, u Napulju.
:28:43
Ja, sestra, majka,
:28:49
moja baka.
:28:52
U Napulju je tako lepo.
:28:55
Predivno.
:29:02
Moj otac...
:29:05
Moj otac je...
:29:08
...Francuz.
Ne seæam ga se.

:29:11
Nikad ga nije bilo.
:29:49
Hiroši...
:29:53
Jebiga! Zaboravila sam kljuè.
:29:57
Prièekaæeš ovde?

prev.
next.