New Rose Hotel
prev.
play.
mark.
next.

:58:04
Ovo deluje
vrlo privlaèno.

:58:09
Lepo i paperjasto.
:58:20
Ma, dolazi ovamo!
:58:29
Ovo je naša noæ
zavijanja.

:58:54
Ma, fantastièno.
:58:59
Sreæan roðendan!
:59:11
Hoæemo li da se venèamo?
:59:13
Želim da se udami za tebe.
:59:50
O, Sandii...
:59:55
Gde si sad?

prev.
next.